Απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στη Λαογραφία

Mεταπτυχιακό ή διδακτορικόστη Λαογραφία.  Πρόκειται για μελέτη βραβευμένου λαογραφικού υλικού  από την Ακαδημία και το  Παν/μιο Αθηνών για  την περιοχή (Ξηρόμερου, Αιτωλίας, και Αλυζίας). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι  πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί φιλολογίας, κοινωνιολογίας, γλωσσικών ή ανθρωπιστικών σπουδών  .  Τηλ 210-6469666 & 6982059755.
διαβαστε περισσοτερα
check page rank