Σε ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα στο σύνολο της Επικράτειας για τον Covid.

Σε ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα στο σύνολο της Επικράτειας για τον Covid.

https://www.dimosxiromerou.gr/nea

Ημερομηνία 15.12.2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00. Εκ του Δήμου Ξηρομέρου Επισυνάπτεται το ΦΕΚ: ΦΕΚ_2_121220.pdf514 kB
διαβαστε περισσοτερα

Σύλλογος Γυναικών Αστακού: Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Αστακού στις 21 και 22 Δεκεμβρίου  από τις 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στο Στέκι του Συλλόγου θα συγκεντρώσει χρήματα και τρόφιμα προκειμένου να τα διανείμει σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.Παρακαλεί όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν, γιατί…
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!Το Δ.Σ.
διαβαστε περισσοτερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης-Επιστολή προς τον Δήμο Ξηρομέρου- Για συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου

https://enmpampini.blogspot.com/ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου  Μπαμπίνης"Χριστόδουλος Παμπλέκης" έστειλε επιστολή στον κ. Δήμαρχο Ξηρομέρου  για την συντήρηση του Δημοτικού σχολείου του χωριού μας.  Μετά από επικοινωνία της Προέδρου του Συλλόγου μας με το γραφείο του Δημάρχου τη διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν εργασίες στο μέτρο του δυνατού για τη συντήρηση του Σχολείου.


διαβαστε περισσοτερα

Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο-Πραγματική Στήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Αυτοαπασχολούμενους με πρωτοβουλία της παράταξης Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο

Την υλοποίηση πολιτικών για την πραγματική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο.Με εισήγηση που υπογράφεται από τους εκλεγμένους συμβούλους της παράταξης, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται άμεσα να αποφασίσει για την αλλαγή της φιλοσοφίας ασκούμενης πολιτικής από την πλευρά της Περιφερειακής αρχής, μέσω της άμεσης προκήρυξης νέου προγράμματος με δημόσια δαπάνη τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, όπου θα περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ και επιχειρήσεις, οι οποίες με το τρέχον πρόγραμμα δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν, όπως και αυτές που έχουν λίγο ή καθόλου προσωπικό, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες κ.ο.κ, με παράλληλη μείωση των ορίων των δικαιούμενων ποσών ανά επιχείρηση έως 8 χιλιάδες ευρώ δίνοντας την δυνατότητα να επιχορηγηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Κατά αυτήν την έννοια προκύπτει πραγματική διεύρυνση των ωφελούμενων αλλά και γενναία αύξηση του υφιστάμενου προϋπολογισμού.…
διαβαστε περισσοτερα
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων χρωματισμών παντός είδους επιφανειών.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων χρωματισμών παντός είδους επιφανειών.

Αστακός, 15/12/2020 Αρ. πρωτ.: 11116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Πληρ.: Ιωάννης Μακρής
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων χρωματισμών παντός είδους επιφανειών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 11063/14-12-2020 Α.Α.Υ. Α-435 (ΑΔΑ: ΨΥ66ΩΚΖ-Ν3Ζ & ΑΔΑΜ: 20REQ007844051) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 30-6654.004 έτους 2020 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α-435.
Για την ανωτέρω προμήθεια …
διαβαστε περισσοτερα

Επιπλέον 3 εκ. ευρώ για τα Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας από το έργο «Συνεργασία για την Υγεία» του Interreg «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020»

Επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων της Δυτικής Ελλάδας διασφαλίστηκαν από την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού του στρατηγικού έργου «Συνεργασία για την υγεία» («COOperationForHEAlth», COOFHEA), όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».
Συγκεκριμένα, μέσα από συνεργασία των Περιφερειών που μετέχουν στο Πρόγραμμα, (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά και Περιφέρεια Απουλίας) και με συντονισμένες ενέργειες του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Γιώργου Ζερβού, αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου κατά 12 εκατομμύρια ευρώ.Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία της Covid-19 στην επιλέξιμη ελληνική και ιταλική περιοχή του διασυνοριακού προγράμματος και για την ελληνική πλ…
διαβαστε περισσοτερα

Αντίσταση πολιτών Δυτικής Ελλάδας: Το Περιφ/κό Συμβούλιο να άρει την ΠΟΑΥ για τις Εχινάδες και τις Δυτικές Ακτές της Αιτωλ/νίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το περιφ/κό Συμβούλιο να άρει την ΠΟΑΥ για τις Εχινάδες και τις Δυτικές Ακτές της Αιτωλ/νίαςΑίτημα προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  για άμεση συζήτηση εκτός ημερήσιας στην ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας υπέβαλλε η Περιφερειακή Παράταξη «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» του θέματος της επιλογής ως Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) των Εχινάδων νήσων και των δυτικών ακτών της Αιτωλοακαρνανίας. 
Συγκεκριμένα στο Αίτημα της Παράταξης αναφέρονται:Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς και ολόκληρη η κοινωνία του Δήμου Ξηρομέρου είναι ανάστατοι με την με την επιλογή ως  Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) των Εχινάδων νήσων και των δυτικών ακτών της Αιτωλοακαρνανίας, που βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου. Ήδη το Δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου έχει εναντιωθεί με ομόφωνη απόφασή του στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Επειδή το θέμα δημιουργεί τερά…
διαβαστε περισσοτερα

Αρνητικά και τα 50 τεστ κορωνοϊού σε χωριό του Ξηρομέρου

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χωριό του Ξηρομέρου πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ σήμερα Δευτέρα 14/12.Στο χωριό υπήρχαν φόβοι για διασπορά του ιού αλλά τα αποτελέσματα και των 50 τεστ που διενήργησε ο ΕΟΔΥ ήταν αρνητικά. Δείτε https://www.agriniopress.gr/
διαβαστε περισσοτερα
check page rank