ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ:ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το  Δ/Σ. του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αστακού,
λόγω των εξελίξεων με τον κορονοϊό και της γενικής αναστάτωσης και ανησυχίας των μελών του και όλων των γυναικών που θα συμμετείχαν στην προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παγκόσμια Γιορτή της Γυναίκας στις 8/3/2020, αποφάσισε την αναβολή της εκδήλωσης και την πραγματοποίησή της κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!
Το Δ.Σ.
διαβαστε περισσοτερα
ΑΣΤΑΚΟΣ: Αναβολή προγραμματισμένης εκδήλωσης.

ΑΣΤΑΚΟΣ: Αναβολή προγραμματισμένης εκδήλωσης.

Αστακός 5.3.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη εκδήλωση, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 12 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στον Αστακό, με τίτλο: «Γυναίκα το μισό του ουρανού», με συνδιοργάνωση και υποστήριξη της εκδήλωσης από την Τ.Κ. Αστακού και των Συλλόγων Γυναικών Αστακού και Βασιλόπουλου. Αιτία της αναβολής, η εναρμόνιση με τις τελευταίες ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προφύλαξης της δημόσιας υγείας από τον κορωναϊό κα συμμορφούμενη με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, προχώρησε στην ακύρωση της διοργάνωσης ή τη συμμετοχής της σε όλες τις εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας. Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης.
https://www.dimosxiromerou.gr/
διαβαστε περισσοτερα

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Ακύρωση Εκδηλώσεων

Η Περιφέρεια ακυρώνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη συμμετοχή της  σε συνδιοργανώσεις Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προφύλαξης της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊο και συμμορφούμενη με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, ακυρώνει τη διοργάνωση ή τη  συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, ακυρώνονται και οι παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που επρόκειτο να συνδιοργανωθούν με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με την ευκαιρία αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.  Επίσης, ακυρώνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας στην τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα από 17 έως 19 Μαρτίου 2020.
διαβαστε περισσοτερα

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας».

Αστακός, 3/3/2020 Αρ. πρωτ.: 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Το γεγονός ότι το ποσό των 400,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσ…
διαβαστε περισσοτερα

Κυριακή 15 Μαρτίου κοπή πίτας & εκλογές στον Σύλλογο Κωνωπινιωτών Ξηρομέρου

διαβαστε περισσοτερα
check page rank