ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Τοποθετήθηκαν νέοι πλαστικοί κάδοι απορριμάτων

Νέοι πλαστικοί κάδοι τοποθετήθηκαν σε γειτονιές τις τοπικής κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ξηρομέρου προς αντικατάσταση των παλιών κάδων απορριμάτων .Από τον Δήμο Ξηρομέρου.

διαβαστε περισσοτερα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ(ΠΑΝ.ΣΥ) ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Αγαπητοί συμπατριώτες. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει των νεότερων έκτακτων κρατικών οδηγιών για τη λήψη μέτρων πρόληψης εξαιτίας του Κορονοϊού οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΠΑΝ.ΣΥ για το μήνα Μάρτιοαναβάλλονται:
1)Παρουσίαση βιβλίου
2)ΟΧΙ στην εκτροπή του Αχελωου ποταμού.  Για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκδηλώσεων θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
Με τιμή Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος                    Η Γ.Γραμματέας Παναγιώτης Χολής          Ευαγγελία Μπαμπάτσικου
διαβαστε περισσοτερα

Π.Δ.Ε. Συναντήσεις με περιφερειακές παρατάξεις για τον κορωνοϊό

Ενημέρωση των περιφερειακών παρατάξεων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορωνοϊό και τον ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ενημερωτική συνάντηση συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Αχαΐας για τα μέτρα προφύλαξης ενάντια στο νέο κορωνοϊό COVID-19 που λαμβάνει η Περιφέρεια, αλλά και τον ρόλο που επιτελεί τόσο ως προς την υποβοήθηση των μονάδων υγείας, όσο και ως προς την εμπέδωση των κατάλληλων γνώσεων και οδηγιών προς τους πολίτες. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες λήφθηκαν και στις άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες, για την ενημέρωση των Περιφερειακών Συμβούλων σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία. Κατά τη συνεδρίαση στην Πάτρα, ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει,  όχι μόνο σε σχέση με τους υγειονομικούς παράγοντες, αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Από …
διαβαστε περισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ -ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 5.3.2020 πραγματοποίησε το Δ/Σ του Συλλόγου Μπαμπίνης συνάντηση  με θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία του Συλλόγου. 
Ένα από τα θέματα που αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ/Σ.  ήταν να γίνει συνάντηση με την Επιτροπή  Διαχείρισης του Μουσείου Μπαμπίνης .

Δύο μέλη του Δ/Σ που ήταν επιφορτισμένα συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής . Η συνάντηση έγινε σε κλίμα φιλικότατο και εποικοδομητικό για την πορεία του Μουσείου. 

Αποφασίσαμε από κοινού τις μέρες του Πάσχα η επιτροπή θα καθορίσει το χρόνο και τον τρόπο παραδόσεως των υλικών  και το πως θα τακτοποιούν τα προσφερόμενα από τους Μπαμπινιώτες παραδοσιακά αντικείμενα ,κειμήλια λαϊκής Τέχνης, αντικείμενα που θα έχουν σχέση με την έως τώρα δραστηριότητα     της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Χωριού μας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ευχαρίστησε το Δ/Σ του Συλλόγου Μπαμπίνης για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και μας δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και πάντα με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Δ/Σ ού…
διαβαστε περισσοτερα

Π.Δ.Ε.Συντήρηση επαρχιακών οδών στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ

Υπογράφτηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον ανάδοχο, η σύμβαση για το έργο συντήρησης της επαρχιακής οδού Καλλιθέα – Λαμπίρι – Όρια Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (40η), καθώς και της επαρχιακής οδού Χάνι Μπάγια – Αγγελόκαστρο – Κλεισορεύματα (3η).  Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ αποβλέπει στην άρση της επικινδυνότητας των επαρχιακών οδών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στην 40η οδό αφορούν: Καθαρισμό τάφρων και επένδυση με σκυρόδεμα σε όλο το μήκος των 9 χλμ. Μικρά τεχνικά έργα (καθαρισμός οχετών, μικρά τοιχεία αντιστήριξης, σαρζανέτ) όπου απαιτούνται. Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε μήκος 9 χλμ. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως επίσης τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτούνται. Αντίστοιχα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην 3η οδό είναι οι εξής: Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη μήκους 1 χ…
διαβαστε περισσοτερα
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων.

Αστακός 9/3/2020 Αρ. πρωτ.: 1768 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 1728/9-3-2020 (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006398935) Α.Α.Υ. και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 20-6699.001 έτους 2020 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-160.
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί από την Δ.Υ.Τ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου η με αρίθμ. 6/2020 Μελέτη, προϋπολογισμ…
διαβαστε περισσοτερα

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ)ΤΡΑΓΟΜΑΛΟΥ( σύζυγος Δημητρίου )

Έφυγε  από ζωή η ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ)ΤΡΑΓΟΜΑΛΟΥσύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ηλικία 90 ετών .
Η εξόδιος  ακολουθία θα τελεσθεί   αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου & ώρα 2 μ.μστον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μπαμπίνης 

Εκφράζουμε στους οικείους της τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια
διαβαστε περισσοτερα

Κλειστός ο Παιδικός Σταθμός Φυτειών την Τετάρτη 11.03.2020 λόγω Απολύμανσης του Κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αστακός , 09.03.2020 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                   Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
διαβαστε περισσοτερα
Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ, σχετικά με μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες για τον CONVID-19.

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ, σχετικά με μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες για τον CONVID-19.

Ο Δήμος Ξηρομέρου από τις 27 Φεβρουαρίου, αναρτά συνεχώς ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του, το οποίο λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς ενημέρωση των δημοτών, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κοροναϊού. ------------------ 7/03/2020 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Προς: Τους Δημάρχους της χώρας Αγαπητοί συνάδελφοι. Με ψυχραιμία και συνεργασία με όλους τους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας), η Αυτοδιοίκηση συμβάλλει με τις δυνάμεις της στην αντιμετώπιση του όλου θέματος. Μετά από καθημερινά ερωτήματα που η ΚΕΔΕ δέχεται, οφείλουμε για μια ακόμη φορά να τονίσουμε πως σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ επίσημα η απολύμανση των σχολείων δεν είναι απαραίτητη και δεν προβλέπεται, αν δεν έχει παρατηρηθεί κρούσμα σε μαθητές ή ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Αν παρόλα αυτά, για λόγους καθησυχασμού των μαθητών και γονέων αυτό κρίνεται απαραίτητο, παράκληση να μην γίνεται σε εργάσιμες ημέρες προκειμένου να μην χάνονται χρήσιμες και κρίσιμες ώρες διδασκαλίας. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία…
διαβαστε περισσοτερα

Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 18:00 στο γήπεδο Α.Ε.Κ Αγίου Κωνσταντίνου φιλικό παιχνίδι Παλαιμάχων Α.Ε.Κ-Α.Ε.Μ Μεσολογγίου.

Φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Α.Ε.Κ Αγίου Κωνσταντίνου -Α.Ε.Μ Μεσολογγίου. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. Αγ.Κωνσταντίνου.
διαβαστε περισσοτερα
check page rank