Πρόσκληση - γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσίας για τη παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων.

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσίας για τη παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων.

https://www.dimosxiromerou.gr/ Αστακός 27.05.2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία για τη παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.006,32 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 31.05.202; και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, e-mail: info@dimosxiromerou.gr. Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα: Οικονομική Προσφορά.doc41 kBΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.pdf573 k…
διαβαστε περισσοτερα
Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου.

Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου.

https://www.dimosxiromerou.gr/ Αστακός 27/5/2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 30/2021 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.998,80 € με Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τετάρτη 02-06-2021 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, email.: info@dimosxiromerou.gr Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα: Μελέτη Καθαρισμός- Απολύμανση Δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου (1).pdf252 kBΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc42 kB
διαβαστε περισσοτερα
Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Δευτέρα 31 Μαΐου.

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Δευτέρα 31 Μαΐου.

https://www.dimosxiromerou.gr/
Αστακός, 27.5.2021 Αριθ. πρωτ: 255 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. (ως Πίνακα Αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 9η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.
2. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ4 Π.Ε» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕ…
διαβαστε περισσοτερα

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή δύο τμήματα της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοινώνεται ότι τα τμήματα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου και Αδειών Οδήγησης Αγρινίου, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή  28 Μαΐου 2021, έπειτα από τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Covid-19 σε συναλλασσόμενο με την υπηρεσία.Ξεκίνησαν ήδη διαδικασίες για την απολύμανση των χωρών, ενώ τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 το προσωπικό θα υποβληθεί προληπτικά σε διαγνωστική εξέταση ανίχνευσης κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.Κατόπιν των παραπάνω τα ραντεβού των πολιτών που είχαν προγραμματιστεί για την συγκεκριμένη μέρα έχουν ήδη επανακαθοριστεί ύστερα από επικοινωνία της υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους πολίτες.Για περαιτέρω λεπτομέρειες ή πληροφορίες, η επικοινωνία μπορεί να γίνεται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:Για το Τμήμα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου: g.milis@aitnia.pde.gov.grΓια το Τμήμα Αδειών Οδήγησης Αγρινίου: s.selima@aitnia.pde.gov.grfoto.tempo 24
διαβαστε περισσοτερα

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα ανάψει το νέο ηλεκτροφωτισμό στη σήραγγα Αγίου Ηλία Αιτωλοακαρνανίας – Πλήρης αποκατάσταση όλων των φθορών

Στη σήραγγα του Αγίου Ηλία Αιτωλοακαρνανίας θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 9 μ.μ. ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να θέσει σε λειτουργία το νέο φωτισμό της σήραγγας και να διαπιστώσει από κοντά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και φθορών.Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας για την περιοχή, το οποίο υπέστη φθορές και κλοπές το 2018 και έκτοτε εκκρεμούσε η πλήρης αποκατάστασή του.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επίσπευσε τις διαδικασίες, αντιμετώπισε γραφειοκρατικά εμπόδια και προχώρησε στην πλήρη αποκατάσταση με συμπληρωματική εργολαβία, η οποία υπογράφτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2021 και περιλάμβανε όλες τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών των παροχικων καλωδίων χαμηλής τάσης όλων των πινάκων της σήραγγας Αγ. Ηλία. Το έργο αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
foto: sinidisi. gr
διαβαστε περισσοτερα

Αύριο 28 Μαΐου προληπτικός έλεγχος test κορωνοϊού στην Βόνιτσα στο Άλσος της Σάλτινης από τις 12:00 έως τις 14:00

Αύριο Παρασκευή 28 Μαΐου από τις 9.30 έως 12.00  θα πραγματοποιηθεί από την Κινητή Ομάδα Υγείας  του Αγρινίου (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας δωρεάν προληπτικός έλεγχος test κορωνοϊού στους αθλητές και προπονητές που θα συμμετάσχουν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα optimist-laser 4.7 Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.   
Αύριο από τις 12.00  μέχρι της 14.00  η κινητή μονάδα θα πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικός έλεγχος test κορωνοϊού για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
Τα προληπτικά τεστ κορωνοϊού για το κοινό θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού ομίλου Βόνιτσας στο Άλσος της Σάλτινης στην Βόνιτσα  
Όσοι προσέλθουν από τους συμπολίτες μας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.
Είναι μια ευκαιρία εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (σούπερ μάρκετ, take away, φούρνους κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, καταστήματα εστίασης και λιανεμπορίου, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες, όσοι εργάζονται σε ιδιωτικές επιχει…
διαβαστε περισσοτερα
check page rank