Ευχές για καλές γιορτές από τον πρόεδρο Τ/Κ Μπαμπίνης Θεόδωρο Ζαρκαδούλα

διαβαστε περισσοτερα
Πρόσκληση - γνωστοποίηση για την ανάληψη μέσω διαγωνισμού, της εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου».

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για την ανάληψη μέσω διαγωνισμού, της εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου».

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΡΓΟ: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Ξηρομέρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου» προϋπολογισμού 595.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27060/11-04-2019 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΩΖΠΕ465ΧΘ7-ΡΩΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος Ι. Η πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 64-7333.014 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2019. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτου…
διαβαστε περισσοτερα

''Χριστουγεννιάτικες λογοτεχνικές μελωδίες'' στον Αστακό .Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

διαβαστε περισσοτερα
check page rank