Πρόσκληση για ειδική και τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Αστακός, 24.7.2020 Αριθ. πρωτ: 267 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. (ως Πίνακα Αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καλεί σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση Κεκλεισμένων των θυρών την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με την αριθ. 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. ΨΗΦΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ------------------------ Αστακός, 24.7.2020 Αριθ. πρωτ: 266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕ…
διαβαστε περισσοτερα
check page rank